Präster

Fader Yeghish Avetisyan

Födelsenamn: Khachik Avetisjan
Heligt namn: Fader Yeghish Avetisyan

Född 16 mars 1977 i Musaler, Armavirs i Armenien av far Sarigs Avetisjan och mor Anahit Ghukasjan. Han fick sin grundutbildning under åren 1984 till 1994 och fortsatte sedan med högre utbildning mellan 1994-1999 då han studerade i Vazgenjan, Sevan. År 2000 skrev han sin magisterexamen i Gevorkjan Teologiskt Seminariet. Han fick ytterligare en magisterexamen (2011-2014) från Historia fakulteten i Jerevans Statliga Universitet. 

Talade språk är armeniska, tyska, franska och ryska. 

23 december 2011 förordnades han en diakontitel av biskop Mikael Agapahjan. 

27 februari 2003 förordnades han som celibatär präst av ärkebiskop Pargev Martirosyan.

maj 2004 till maj 2006: Munk i katolsk Scheveton kloster i Belgien.

Juini 2006 till februari  2007, Khor Virap-  som andlig tjänare.

Februari 2007 till maj 2008: Biträdande direktör i ekonomiska avdelningen i Moder Se i Heliga Etchmiadzin.

Arkimandrit utmärkelsen gavs i December 4, 2004.

Han har tjänstgjort på följande platser:

Från 2008/05 till 2011/02: Själslig mentor i  Berlin, Tyskland

Från 2011/02 till 2013/11: Själslig director för armeniska kyrkans internationella ungdomsorganisation.

Från 2013/11 och pågående: Själslig mentor i Sverige och Skandinavien.

Pr. Norayr Gandjumian

Skärtorsdagen där prästen tvättar elevernas fötter, precis som Jesus gjorde med sina elever.

Fader Norayr Gandjumian Dorel, född 26 oktober 1958 i Rumänien av föräldrarna Bedros och Valeria Gandjumian. Han bor numera i Sverige och har två barn.
Började grundskolan 1965 och fortsatte med högre studier 1978. Deltog 1985 i teoligisk utbildning i Etchmiadzin.

Talar Rumänska, Engelska, Franska och Svenska.

25 december 1989 fick han sin diakoniska välsignelse av biskop Armenia Arahagian

18 februari 1991 ordinerades han till präst av ärkebiskop Dyrair Mardigian8. Fick gåva (korshet mässhake, och ) benämningar
Acste präst 1992.05.25
9. Vigsel datum
1990.10.24 Erevan
10. prostinas namn afternamn födelsedatum
Satenig Garabedian - Etchmiadzin 1961.04.22

Fader Norayr Gandjumian har tjänstgjort i:

Från 1996, Stockholm med omnejd, Sverige

Från 1994, Bucharest, Rumänien

Från 1993, Burgas, Bulgarien