Dop

FÖRE

Det krävs att lämna denna information innan dopet ceremonin,

Frågor

 

Namn och efternamn för att bli döpt

 

Kön

 

Nationalitet

 

Födelsedagen, månad, år

 

Födelseort

 

Faders namn och efternamn

 

Moders namn och efternamn

 

Fadders namn och efternamn

 

Dag, månad, år av dopet

 

Område,  kyrka

 

Namngivning

 

Präst

 

Nummer av det heliga dopet

 

 

UNDER

Din text ...

EFTER

Din text ...

KOSTNAD

Din text ...